Miskraam

Heb je bloedverlies in de zwangerschap? Neem dan altijd contact met ons op. Een voorbeeld van een vaak voorkomende, onschuldige oorzaak van bloedverlies vroeg in de zwangerschap, is de ingroei (innesteling) van de bevruchte eicel in de baarmoeder. Ook kunnen afwijkingen aan de baarmoedermond, zoals een poliep of een ontsteking (bijvoorbeeld Chlamydia), leiden tot bloedverlies zonder dat dit de zwangerschap beïnvloedt. Deze vorm van bloedverlies treedt nogal eens op na gemeenschap of na (harde) ontlasting en is gemakkelijk te behandelen. Een zeldzame oorzaak is een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.
Bloedverlies in de eerste 16 weken van de zwangerschap komt voor bij 20% van alle vrouwen. In de helft van de gevallen houdt het bloedverlies op na enkele dagen en heeft het geen betekenis. Bij de andere helft kan er sprake zijn van afstoting van de vrucht en dus een miskraam. Uiteindelijk eindigt 10% van alle zwangerschappen in een miskraam. De kans op een miskraam neemt toe met leeftijd.

Miskraam

Vaginaal bloedverlies en lichte menstruatieachtige pijn kunnen het eerste teken van een miskraam zijn. Zwangerschapsverschijnselen zoals gespannen borsten en ochtendmisselijkheid nemen soms af vlak voor een miskraam.

Meestal komt een miskraam na de eerste tekenen van bloedverlies binnen een paar dagen op gang, soms duurt dit nog een week of zelfs een paar weken. Geleidelijk ontstaat krampende pijn in de baarmoeder en neemt het bloedverlies toe, zoals bij een hevige menstruatie.

In de loop van enkele uren wordt de vruchtzak nu uit de baarmoeder gedreven. De miskraam heeft dan plaatsgevonden. De vruchtzak is herkenbaar als een met vocht gevuld blaasje met een vliezig omhulsel dat gedeeltelijk met roze vlokken is bekleed. Vaak komen ook bloedstolsels vrij, die meer donkerrood en glad zijn.

Na het uitdrijven van de vruchtzak en stolsels is de pijn vrijwel direct over. Het bloedverlies vermindert snel en is vergelijkbaar met de laatste dagen van de menstruatie. Bel de dienstdoende verloskundige als de miskraam achter de rug is om ons daarvan op de hoogte te brengen.

De oorzaak van een miskraam is bijna altijd een afwijking in de chromosomen die toevallig is ontstaan bij de bevruchting van de eicel. Dit leidt tot een stoornis in de aanleg van de zwangerschap waardoor de zwangerschap niet verder kan groeien en wordt afgestoten.

Een miskraam met zekerheid voorkomen is niet mogelijk. Wil je na een miskraam opnieuw zwanger worden? Dan is het wel verstandig om zo gezond mogelijk te leven. Dit betekent gezond en gevarieerd eten, niet overmatig drinken, niet roken en geen medicijnen innemen zonder overleg. Er wordt geadviseerd om 0,5 mg foliumzuur te nemen. Foliumzuur vermindert niet de kans op een miskraam, maar wel de kans op het krijgen van een kindje met een open ruggetje.

Wanneer is het verstandig ons te bellen?

  • Hevig bloedverlies. Als het bloedverlies erg ruim is (langdurig veel meer dan een forse menstruatie), kan dit gevaarlijk zijn. Zeker bij klachten van sterretjes zien of flauwvallen moet je ons direct bellen.
  • Aanhoudende klachten. Als na een spontane miskraam of curettage krampende pijn en/of zeer fors bloedverlies blijft bestaan, wijst dit op een incomplete miskraam.
  • Koorts. Temperatuur boven de 38 graden tijdens of kort na een miskraam.
  • Ongerustheid. Altijd als je ongerust bent over het verloop van de miskraam of wanneer je het prettig vindt om er even over te praten, bel dan met de dienstdoende verloskundige van de praktijk.

Vaak merk je dat na de miskraam het bloedverlies en de buikpijn zullen afnemen.

Onderzoeken voor miskraam

Met een echo kan duidelijk gemaakt worden of de zwangerschap nog intact is. Er wordt met geluidsgolven een afbeelding gemaakt van de zwangere baarmoeder. Meestal kan vanaf 7 weken zwangerschapsduur gezien worden of het hartje klopt. In dat geval is de kans op een miskraam zeer klein, maar helaas niet uitgesloten. Een lege vruchtzak of een niet-levend embryo zonder hartactie kan met de echo betrouwbaar worden opgespoord. Ben je minder dan twee weken over tijd? Dan geeft het onderzoek soms geen duidelijkheid; in die gevallen herhalen wij de echo na een week of twee; dan kunnen wij de keer daarop zien of het hartje wel of niet klopt.

Een echo verandert niets aan de uitkomst van de zwangerschap. Een miskraam is een veel voorkomend en waar je zelf geen invloed op hebt. Daarom is het goed om een afwachtende houding aan te nemen.

Bedrust en medicijnen zijn zinloos als maatregel om een miskraam te voorkomen. Dit is omdat een miskraam in de meerderheid van de gevallen veroorzaakt wordt door een aanlegstoornis van de vrucht.

Verloop van een miskraam

Het is goed de tijd te nemen om het verdriet een plekje te geven. Als een miskraam echoscopisch is vastgesteld, kan je een natuurlijk verloop van de miskraam afwachten. Medisch gezien is dit het beste en de kans op complicaties is klein. Een miskraam is een natuurlijk proces. Bij pijnklachten mag je altijd pijnstillers gebruiken, bij voorkeur paracetamol. Als je besluit af te wachten zullen wij het verdere beleid met je bespreken en krijg je van ons belinstructies.

Als de miskraam na een aantal weken niet spontaan op gang is gekomen of je wilt niet langer afwachten, dan kun je ervoor kiezen door middel van medicatie de miskraam op te wekken. Wij verwijzen je dan naar de gynaecoloog. Met behulp van tabletten Misoprostol kan de miskraam worden opgewekt. Deze tabletten kunnen vaginaal ingebracht worden of oraal (via de mond). Meestal kun je de tabletten thuis innemen waarbij je het beloop ook thuis kunt afwachten. In 80 procent van de gevallen komt met de tabletten de miskraam volledig op gang, meestal binnen drie tot acht dagen.

Aan het opwekken van de miskraam door middel van tabletten zijn ook nadelen verbonden. Zo komt het in 20 procent van de gevallen voor dat de miskraam niet of onvolledig op gang komt waardoor een curettage nodig kan zijn. In minder dan één procent van de gevallen bestaat het risico op een ontsteking van het baarmoederslijmvlies of op overmatig bloedverlies.

Curettage

Als de miskraam niet op gang komt met behulp van medicatie is een curettage een volgende optie. Een curettage is een medische ingreep waarbij je onder narcose gaat. Op de operatiekamer wordt de baarmoederholte met een slangetje of een soort lepeltje leeggezogen of geschraapt. Het slangetje of lepeltje wordt via de vagina ingebracht. De ingreep gebeurt poliklinisch en meestal kun je dezelfde dag naar huis. Een curettage bevat risico’s zoals beschadiging aan de baarmoeder en/of de baarmoedermond, infectie of een onvolledige curettage. Een beschadiging aan je baarmoeder kan gevolgen hebben voor een eventuele volgende zwangerschap en bevalling.

Emotioneel herstel na een miskraam

Veel vrouwen maken na een miskraam psychisch een moeilijke tijd door. De miskraam maakt een abrupt einde aan alle plannen en fantasieën over het verwachte kind. Verdriet, schuldgevoelens, ongeloof, boosheid, en een gevoel van leegte zijn veel voorkomende emoties bij een miskraam, zeker bij een vrouw.
De verwerking van een miskraam varieert sterk per persoon. De omstandigheden spelen hierbij ook een rol. Voor de omgeving is het soms niet duidelijk wat je doormaakt. Omdat het verlies voor de buitenwereld vaak onzichtbaar is, kan het soms prettig zijn om met andere stellen te praten die hetzelfde hebben meegemaakt.

Meer informatie vind je op annature.nl.

Annature

Annature geboortezorg is in 2016 opgericht. Met als belangrijkste doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor aanstaande ouders en hun baby. Door een unieke samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen van Amphia, kraamzorgorganisaties en echocentrum Focus zijn wij één van de koplopers in Nederland.

De zorg binnen Annature is zo georganiseerd dat jullie een vertrouwd en klein team om je heen hebben in deze belangrijke levensfase. Met als belangrijk voordeel dat alle partijen in één dossier samen werken. Waardoor de informatie over jouw zwangerschap altijd voor iedereen inzichtelijk, volledig en actueel is.

Binnen Annature werken de verloskundige professionals in één digitaal dossier. Zo hebben alle zorgverleners die bij de zwangerschap en de geboorte van je baby betrokken zijn, toegang tot jouw geboortezorggegevens. Je hoeft dus nog maar één keer je verhaal te doen en de betrokken zorgverleners zijn altijd op de hoogte van jouw situatie.
Iedere verloskundige praktijk heeft een buddy gynaecoloog. Hij of zij komt ook naar de praktijk om samen zwangeren te zien en dossiers van zwangeren met elkaar door te spreken. Deze werkwijze met korte lijnen draagt bij aan borging van kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg.

Een aantal specifieke opgeleide verloskundigen van de verloskundige praktijken en het ziekenhuis werken zeer succesvol samen in het uitwendig draaien van een baby die in stuit ligt naar een hoofdligging.

Binnen Annature willen wij dat je als net nieuwe ouder zoveel als mogelijk vertrouwde gezichten ziet. Dat organiseren wij onder andere via shared care. Dit betekent dat jouw eigen verloskundige van de praktijk zo lang mogelijk betrokken blijft bij de zorg voor jou en je baby, tijdens de zwangerschap en/of de bevalling. Dit is ook zoals de inzet van medische zorg in het ziekenhuis noodzakelijk is.

Pretechobon kado bij inschrijven!

Schrijf je nu in voor een eerste afspraak en ontvang een echobon
ter waarde van € 25,- te besteden bij Echobaby Breda!